Waar gaat het over?

Creaton is een stichting die zich bezig houdt met de vraag naar de oorsprong van het heelal en het leven. In het verleden gaf het geloof in God de zekerheid van een oplossing, tegenwoordig verschaft de wetenschap de antwoorden.

Waar staat de wetenschap anno 2019? De Big Bang theorie is nog altijd leidend, maar er zijn talrijke problemen die om een oplossing vragen. Het ontstaan van het leven op aarde is nog altijd een biologisch raadsel. De evolutietheorie van Darwin heeft inmiddels vele versies, maar welke is de juiste?

Hoe gaat de wetenschap om met deze gaten in onze kennis? Men neemt aan dat het heelal en het leven ontstaan zijn en gaat er vanuit dat er ooit antwoorden zullen komen. Onze kennis is dus onvolledig. De aanname dat het ooit goed zal komen heeft veel weg van een geloof in de wetenschap. Strikt genomen werkt men in de natuurwetenschap alleen met verklaringen die onderbouwd zijn door waarnemingen. Het is idee van een God die het heelal en het leven geschapen zou hebben is in de wetenschap niet toegestaan.

Maar wat te doen als de antwoorden uitblijven? Ook wetenschappers nemen dan hun toevlucht tot een geloof: het geloof dat de wetenschap uiteindelijk het ultieme antwoord zal geven. Dit exclusieve recht van de wetenschap is tot op heden onomstreden. Voor hen die geloven dat God het heelal en het leven geschapen heeft is dat onbevredigend. Het debat zal dus niet alleen gaan over de inhoud van de wetenschap, maar ook over de spelregels van de wetenschap, de filosofie.

Creaton stelt zich ten doel om de stand van zaken in diverse vakgebieden te monitoren. Jaarlijks verschijnen er tienduizenden wetenschappelijke publicaties in de astronomie, de biologie en de geologie. Er zal dus een selectie gemaakt worden van de meest relevante publicaties. Om wetenschappelijke publicaties te doorgronden is een wetenschappelijke vooropleiding noodzakelijk. De doelstelling van Creaton is om de uitkomst van deze wetenschappelijke publicaties te presenteren op een wijze die ook begrijpelijk is voor mensen die niet werkzaam zijn in de wetenschap.

De vraag naar de oorsprong van het leven en het heelal is een vraag voor ieder mens. Het antwoord op die vraag is bepalend voor de zingeving van ons bestaan en de wijze waarop we omgaan met de schepping. Het is daarom belangrijk dat je kennis neemt van de actuele wetenschappelijke ontwikkelingen.

Wat doen we?

Creaton heeft als doelstelling om:

  • Een breed publiek te informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en geloof .
  • Lesmateriaal en films te maken ten behoeve van onderwijs, vorming en scholing.
  • Lezingen, cursussen en excursies te geven aan onderwijsinstellingen en kerken.
  • Studiebijeenkomsten te organiseren voor hen die werkzaam of studerend zijn aan een reguliere onderwijsinstelling of universiteit.

Reageer als je gebruik wilt maken van onze diensten of meld je aan voor een van onze studiegroepen.

 

Contact

Adres
Postbus 309
3940AH Doorn

Email
mail@creaton.nl

Telefoon
0343-420553

Uren
Dinsdag – woensdag: 9:00–17:00 uur
Zaterdag: 11:00–15:00 uur